Gaming

Begreppet gaming är brett, men betyder i korta drag att spela digitala spel. Vanligtvis på en dator, konsol eller telefon.

Spelutbudet är enormt och det finns många olika genrer, så som; FPS(first-person shooter), RPG(role playing gaming), RTS(real-time strategy), MMO(massive multiplayer online), etc. Därutöver alla tänkbara sub-genrer och kombinationer sinsemellan.

Hos oss hittar du dom mest populära spelen från alla genrer och likasinnade spelare att spela med!

100% Gaming och Esport i Gävle